”Det är upp till varje chef”

”Det är upp till varje chef”

Det är på allas ansvar. Anser Peter Nilsson på SKF.

Peter Nilsson

Vd Trelleborg

VA har frågat dem som har makten

Jan Lidén - Swedbank

Stefan Dahlbo - Öresund

Klas Balkow - Clas Ohlson


Kerstin Hessius - Tredje AP-fonden

Johan Wall - Enea

Lars Idermark - KF

Peter nilsson är långvägare inom Trelleborg. Vid 39 års ålder blev han 2005 vd för bolaget som omsätter 30 miljarder kronor och har 25 000 anställda, varav nästan en tredjedel är kvinnor.

Generellt är det ett problem att kvinnorna utgör en för liten del av svenskt näringsliv.

Han tycker själv att Trelleborg har kommit lite längre än resten av industrisektorn.

Det ska inte vara en särskild fråga på dagordningen, utan vi har valt att arbeta med detta som en naturlig och integrerad del i att hitta unga talanger som kan nå framtida ledarpositioner. Vi försöker aktivt få in fler kvinnor i vårt talent management-program.

Han betonar att det är viktigt att frågan inte kommer som ett dekret upp­ifrån utan implementeras genom hela organisationen.

Jag tycker att det borde ligga i varje chefs eget intresse eftersom man ansvarar för att se till att ha det bästa teamet.

Så det betyder att kvinnofrågan kan ses som en lönsamhetsfråga?

Ja, indirekt, eftersom jag är övertygad om att bästa resultatet uppnås med mångfald.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.