”Cheferna är viktigare än styrelserna”

”Cheferna är viktigare än styrelserna”

Lars Idermark på KF har insett att inte alla hans kolleger vill ha in kvinnor i ledningsgrupper.

Lars Idemark

Koncernchef KF

Läs vad de andra toppdirektörerna tycker om jämställdhet i ledningen

Jan Lidén - Swedbank

Stefan Dahlbo - Öresund

Klas Balkow - Clas Ohlson


Peter Nilsson - SKF

Kerstin Hessius - Tredje AP-fonden

Johan Wall - Enea

Ett företag är inte någon demokrati, det är en hackordning. När jag talat med kvinnor med chefsbefattningar, berättar de vilken lång resa det är att nå dit och att de ofta känt sig osynliggjorda och ibland direkt motarbetade. En viktig orsak är förstås att kvinnor inte har de nätverk som män har. , säger Lars Idermark på KF.

Skillnaden i dag mot för tio år sedan är att företagsledare inte längre säger en sak och sedan gör något helt annat. Tidigare var debatten mer politisk, nu inser många att det behövs kvinnlig kompetens på vd-nivå. Men det finns inga enkla svar på problemet. Även när jag frågar kvinnor vad ska vi göra åt det här? får jag otydliga svar.

Men vi vd:ar kan skärpa oss, vi sitter på ett stort inflytande. Samtidigt drar man sig för hur långt ner i organisationen man ska gå in och peta, styra och ställa. I dag jobbar vi så decentraliserat och delegerat ute på företagen. En företagsledare mäts egentligen bara efter det ekonomiska resultatet. Men säger vi ifrån att vi vill ha en annan ordning, så kommer det att bli förändring. Det kräver dock engagemang från vår sida och en helt annan rekryteringsprocess än i dag. Det är en affärsmässig fråga, absolut. Jag är övertygad om att bolag med mångfald inte bara könsfördelning alltså blir starkare i den globala värld vi verkar i, även om jag inte har direkta bevis för det.

Helt klart har det varit all­deles för mycket fokus på bristen på kvinnor i bolagsstyrelserna de senaste åren. Det är viktigare att få in dem på fler chefsjobb i företagen. Men man ska vara medveten om att för många vd:ar är det mycket känsligare att släppa in kvinnor i sina ledningsgrupper, än att ha dem i styrelsen. Då kommer de ju direkt in i företagen.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.