Några av Sveriges bästa portföljförvaltare


Några av Sveriges bästa portföljförvaltare

1. Mats Qviberg, Investmentbolaget Öresund

Runt millennieskiftet var Mats Qvibergs panna i djupa veck.

"Vi förstod ingenting vid årsskiftet 1999/2000. Jag och Sven Hagströmer satte oss ned och övervägde allvarligt om vi skulle lägga av. Ni journalister hetsar företagsledare att göra något. Och vi fick kritik för att vi inte gjorde något. Allmänt tror jag att näringslivet är väldigt känsligt för det som står i tidningarna."

Men duon fortsatte. De undvek de flesta dyrbara misstag under 2001-2002 då luften pyste ur Stockholmsbörsen. Med en försiktig portfölj ökade substansen med 15 procent 2001 då börsen rasade med lika mycket. Året efter höll portföljen emot det fortsatta börsfallet. När börsen slaktades med 36 procent backade portföljen bara med 7 procent. Framgångsreceptet? En försiktig och substansrik portfölj. Skogsbolaget SCA uppvärderades, fastig-hetsbolaget Wihlborgs (ej samma som dagens) och skidanläggningsföretaget Skistar gick också starkt.

Men investmentbolaget Öresund utvecklades inte bara starkt i nedgången. Det som har gjort Mats Qviberg till Sveriges bästa portföljförvaltare är lika mycket att bolagets substans har fortsatt att öka snabbare än de allra flesta i börsuppgången. Under åren 2003-2005 steg värdet med 146 procent, den femte bästa värdeutvecklingen i vår sammanställning.

Vad är hemligheten?

Till skillnad från de flesta andra passiva ägare har Öresund haft en aktiv strategi och tagit ett fast grepp om taktpinnen i de företag som de har investerat i. Om duon inte har lyckats har de försökt att nå ut med sitt budskap via medierna, som i fallet med SCA, dock utan att få till den av dem önskade spliten. Nyligen sålde de av innehavet, vilket har varit lönsamt. Fastighetsrallyt är en annan nyckel till värdeökningen.

Vilken är er investeringsstil?

"Feg. Osentimental. Vi köper gärna "value-stocks", luft betalar vi inte så mycket för. Investmentbolagen handlas till hopplösa rabatter. Vi har gillat Custos, fastigheter och SCA som vi nu har sålt."

Vilka är era förebilder?

"Warren Buffet är en sådan och Christer Gardell är duktig."

Vad är du mest stolt över?

"Hagströmer & Qviberg och Avanza är det vi är mest stolta över. Skistar som vi byggt upp till upplevelseindustri tillsammans med bröderna Paulsson är en annan. Fastighetsaffärerna där vi omstrukturerat Drott och Wihlborgs har vi också fått bra betalt för."

Hur mycket tur har ni haft?

"Lite tur ska en duktig målvakt ha. Men du har det inte hela tiden. Killar har den här killerinstinkten mer än tjejer och det har gjort dem till mer framgångsrika förvaltare."

Nyligen frågade Mats Qvibergs svärfar om han inte skulle dra sig tillbaka. Men än har han inga sådana planer utan tittar framåt. De tillgångar som ska få substansen att fortsätta att växa är en mix av fastighetsbolag, finans- och investmentbolag. Precis som alla framgångsrika förvaltare håller han fast vid sin strategi.

Vad tror du om börsen framöver?

"Aktier kommer att vara fortsatt intressant, men det har varit ett tydligt trendbrott. Det marknaden säger är att något är negativt. Nedgången brukar hålla på i 18 månader. Men i procent är nog det mesta gjort."

Du verkar gilla att ta historien till hjälp?

"Ja, det finns börscykler, det finns en rytm i en konjunktur och så har det varit i 200 år. Det är historielösheten som gör att folk kör bort sig på börsen."

Finns det några trender som du tror det går att tjäna pengar på i den här marknaden?

"Jag tror att storbolagen kommer att gå bättre, där finns det fler blankningar i systemet."

MIKAEL VILENIUS

2. Peter Rönström, Lannebo fonder

När fondbranschens grand old man, Anders Lannebo, hoppade av Robur efter 20 år kunde han knappast ha valt en sämre tidpunkt. Det var år 2000 och börserna hade precis börjat vika efter några extrema år. Men nu sex år senare kan hans fonder uppvisa ett starkt facit, värdet har vuxit till över nio miljarder och avkastningen har varit bra. Stjärnan i stallet är småbolagsfonden, som sedan starten har förvaltats av Peter Rönström. Den totala avkastningen sedan år 2001 är 127 procent, 54 procentenheter bättre än ett småbolagsindex. Därmed är också Peter Rönström bäst av alla fondförvaltare under den aktuella perioden.

"Det handlar mycket om att vi inte följer och faktiskt inte kunde bry oss mindre om hur indexen går. Vi försöker i stället att gå vår egen väg", säger Peter Rönström.

När fonden drog i gång valde han att undvika de just då heta IT-aktierna, vilket starkt har bidragit till fondens placering i VA:s genomgång. Nu har fonden i stället stått utanför det senaste årets råvarurally.

"Givetvis finns det sparare i vår fond som undrar vad vi håller på med och jag känner igen många möten i dag från IT-yran. Men det gäller att stå emot när en sektor blir allas gunstling, just nu är det råvaruaktier. Den viktigaste orsaken till att vi undviker råvarubolag är dock att deras vinster är omöjliga att prognosticera. Vi vill ha hög sannolikhet i våra vinstestimat innan vi investerar."

Gör inte er storlek att ni tvingas ta för stora positioner som är svåra att kliva av ifrån?

"Visst, en fond kan bli för stor i småbolagssektorn men vi är inte där. Likviditeten i småbolagsaktierna har förbättrats betydligt den senaste tioårsperioden. Dessutom tvingar storleken oss att agera i god tid vilket oftast är bra. I höstas tyckte vi att värderingarna var utmanande och köpte på oss defensiva aktier. Det var lite för tidigt men har nu visat sig vara ett bra drag."

Vad tror du om börsen?

"Jag tror att den kommer att fortsätta att vara orolig. Vi har en likviditet på drygt 10 procent av fonden vilket är något mer än vad vi brukar ha. Vi är försiktiga."

Några särskilda aktiefavoriter?

"Intrum Justitia är billigt. Och även Meda där vi normalt borde ha sålt av i takt med att aktien lyft. Men vi har bedömt att aktien är fortsatt mycket spännande, trots dagens värdering."

PONTUS HERIN

3. Göran Bronner, Tanglin

Göran Bronner på Tanglin hedgefond klarade sig bäst av alla förvaltare under de tuffa börsåren i början av decenniet. Det ligger förvisso i hedgefonders idé att de med olika placeringsinstrument ska kunna klara av börsnedgångar. Men i Tanglins fall gick det särskilt bra under åren 2001 och 2002 då fonden steg med sammanlagt 37 procent, samtidigt som börserna rasade.

"Vi köpte traditionella industriaktier som inte var så heta då men som klarade kraschen bra. Dessutom såg vi att börskraschen skulle leda till lägre räntor. Vår riskmanagement bygger på stor försiktighet och att inte kasta nya pengar efter redan förlorade. Tack var det har vi kunnat undvika större felinvesteringar", säger Göran Bronner.

Men den senaste tiden har det gått sämre, i fjol landade avkastningen på futtiga 1 procent, trots ett fantastiskt börsår.

"Vi såg att värderingen av aktier kontra räntor var fel men trodde att korrigeringen skulle ske genom en ränteuppgång och inte en extrem aktieuppgång vilket blev fallet. I dag ser det ut som om vi får rätt till slut men det är för sent och visar att timingen är A och O för en hedgefond", säger Göran Bronner.

Tanglin stängde sin fond när den nått en förmögenhet på fyra miljarder i mitten av 2004. Göran Bronner ville inte växa mer och bli för stor för att fortsätta kunna vara flexibel och snabbfotad. Hans fond skiljer sig från flera andra hedgefonder genom att den investerar i räntepapper och valutor vid sidan av aktier som bara ska stå för 40 procent av portföljen.

"Vi är en traditionell makrofond som försöker ha ett brett perspektiv. Inom aktier tittar vi till exempel mer på börsutvecklingen i stort och utvecklingen för sektorerna än på enskilda aktier."

Vad tror du om börsen i stort?

"Den är fullvärderad och kommer att gå sidledes. Vi tror att toppen på konjunkturen och den här vinstcykeln är nådd. Bland enskilda aktier gillar vi Electrolux, Teliasonera och Tele 2."

Och räntorna?

"Vi tror att räntorna är på väg upp i hela Europa, framför allt i Sverige. Uppgången kommer att fortsätta under flera år. Historiskt sett är långräntorna fortfarande för låga."

PONTUS HERIN

11. Björn Armfelt, Apotekets pensionsstiftelse

Med facit i hand är det att lätt att se varför oljepriset har gått upp så kraftigt och fått fart på oljerelaterade aktier. Under resan har också många investerare hakat på och fått en del av den extrema uppgången. Men för att tillhöra den första skaran att investera i något innan det blir hett bör man våga blicka framåt. Det gjorde Björn Armfelt på Apotekets pensionsstiftelse.

"Vi trodde tidigt på ett stigande oljepris och investerade redan 2003 tungt i bland annat Statoil, BP och norska offshorebolag. Vi har dragit ned en hel del men är fortfarande överviktade i sektorn", säger Björn Armfelt.

Schablonbilden av företagens pensionsstiftelser är en grupp av defensiva förvaltare, som mest tänker på fördelningen mellan olika tillgångsslag för att sedan lägga ut så mycket som möjligt av förvaltningen på andra. Men om bilden skulle stämma gäller det i vart fall inte Apotekets pensionsstiftelse.

"Vi är två personer som sköter all förvaltning. Det är en liten organisation men kontinuitet är viktigt. Vi har fria tyglar inom våra investeringsramar och väljer själva vilka svenska och utländska aktier som vi ska köpa."

I fjol landade avkastningen på 15 procent för Apotekets pensionsstiftelse. Det var delvis en effekt av att de började vikta ned i akter.

"Vi började bli försiktiga på grund av värderingarna och en fallande dollarkurs. Jag tror att börsen kommer att röra sig sidledes eller något nedåt på kort sikt. På lång sikt blir USA-konjunkturen avgörande men jag tror inte att det är fel att vara fortsatt försiktig."

Vilka är era tre största innehav?

"Ericsson, Handelsbanken och Nordea. Banker är bra defensiva aktier."

Vad tror du om ränteutvecklingen?

"På kort sikt kommer räntorna att stiga men i höst tror vi att de viker igen på grund av sämre konjunkturutsikter i USA."

PONTUS HERIN

25. George Ulvelius, Kammarkollegiet

George Ulvelius är Sveriges framgångsrikaste ränteförvaltare, åtminstone bland de större och renodlade i skrået. Själv kommer han på 25:e plats i VA:s ranking. Men han har också en stor del i Kärnavfallsfondens sjundeplacering eftersom han är den som har lagt upp strategin som fonden i nio av tio gånger följer.

Vad är hemligheten till att det har gått så bra?

"Vi har varit lyckosamma med valet av löptider på obligationernas löptider när räntan har fallit. Vi har också försökt att vara tidigt ute på omogna marknader, till exempel var vi bland de första att investera i realränteobligationer när det var fördelaktigt, likaså såg vi tidigr potentialen i företagsobligationer och utnyttjade då de höga kreditspreadarna. Vi har heller inget emot att gå emot marknadem om vi har en stark räntetro.

Vad tror du om ränteutvecklingen framöver?

"Alla är så pessimistiska om räntan så mycket är redan diskonterat i räntenivåerna. Under sommarmånaderna brukar aktiviteten sjunka i ekonomin så jag tror att vi ser lite lägre räntor efter sommaren. När centralbankerna gjort vad de ska i juni så lugnar sig nog i marknaden."

Du tror alltså inte på en överhettning?

"Jag tror att högkonjunkturen håller i sig i år. Men börser och räntemarknader är framåtblickande. Börsen ser lite svag ut eftersom man nu börjar titta på 2008. Jag tillhör dem som tycker att det då ser mindre bra ut. Det gör att jag inte är så orolig för kraftiga ränteuppgångar. Det kommer snart en konjunkturnedgång som gör att man inte behöver höja räntorna kraftigt."

Ska jag tolka det som att du inte är särskilt rädd för inflationen eller att de höga råvarupriserna ska sprida sig till högre konsumentpriser heller?

"Nej, inflationen de senaste tio åren har varit 1,4 procent i genomsnitt. De höga råvarupriserna har varit höga så länge utan att inflationen stigit. Då måste råvarupriserna stiga ytterligare. Det viktiga är i stället att inflationsförväntningarna inte stiger för det skulle innebära högre priser och ökade lönekrav", säger Göran Ulvelius.

MIKAEL VILENIUS

Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant