Superföretag i fokus

 

På Veckans Affärer märker vi att vi lever i en tid där allt fler kandidaterna fattar beslut grundat på sociala faktorer, värdeord och känslor.  

Med den upplevelsen som grund och dagens konkurrens om talanger, belyses vikten av hur viktigt det är att framstå som en attraktiv arbetsgivare och kommunicera med potentiella medarbetare. Att som arbetsgivare lyfta fram och sprida information blir beslutsunderlag för vart dagens medarbetare vill göra karriär.

Genom VA Superföretag i fokus ger vi nu dig, som arbetsgivare möjlighet att profilera ditt företag på mot Veckans Affärers målgrupp. Genom anpassad text, film och bild kan du stärka ditt arbetsgivarvarumärke som helhet eller inom vissa yrkesgrupper där det exempelvis är mer utmanande att rekrytera.

 För mer info och pris kontakta annonsera@va.se


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA

VA Karriär