Tillbaka till sökningen

Praktik

KIT söker löpande praktikanter som vill skaffa sig arbetslivserfarenhet från en modern mediearbetsplats. Alla praktikanter hos KIT genomgår vårt praktikprogram där du kommer att få väl definierade arbetsuppgifter med organisatorisk tillhörighet och en utsedd handledare. Du kommer att få en inblick i hela KITs verksamhet och även vara involverade i projekt som rör andra arbetsområden än ditt primära.

Rätt kandidat bör ha ett stort intresse för digitala medier i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Du bör befinna dig i slutskedet av dina studier och ser ditt framtida yrkesliv inom digitala medier.

Vi söker praktikanter till följande avdelningar:

  • Redaktion
  • Distribution
  • Produkt
  • Creative Studios (Native)


Kvalifikationer

Läser eller är i slutfasen av en eftergymnasial utbildning där praktik är en del av utbildningen

  • Praktikperioden ska vara minst 10 sammanhängande veckor
  • Tidigare relevant arbetserfarenhet
  • Positiv attityd med en nyfiken inställning
  • Bekväm med att hugga i där det behövs
  • Praktiken är oavlönad.

Bifoga CV, personligt brev, betygsutdrag från högskola/yrkeshögskola med din ansökan.

KIT är ett modernt mediebolag för en tid då mobil och social mediekonsumtion är normen. Vi erbjuder vi en spännande, heterogen, passionerad och föränderlig arbetsmiljö, konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor och mycket ansvar. KIT ägs i huvudsak av Bonnier Growth Media, som är en del av Bonnier AB.

Kontakta oscar.sandberg@kit.se för eventuella frågor

Relaterade jobb