Referat: Att locka talanger till företaget

”Det som inte växer, det dör.” Men hur växer man framgångsrikt?

 

Våga rekrytera folk som har fler kvaliteter än du själv. Styr ditt bolag som en rörelse. Och undvik ett bräckligt hjärta. Det var några av lärdomarna från talarna på premiärträffen med Veckans Affärers vd-nätverk, då temat var tillväxt.

Lars-Henrik Friis Molin, grundare av den världsledande employer branding-koncernen Universum, var först på scen. Inte oväntat ägnade han sin talartid tid åt betydelsen av att hitta talang för att skapa tillväxt.

Hans främsta slutsats som entreprenör och vd var att visa modet att rekrytera personer som har ännu fler kvaliteter än vad du har själv.

– De främsta talangerna är personer som har intuitiv förmåga och kan fatta bra beslut på egen hand, sade Lars-Henrik Friis Molin.

Han tillade att världens näringsliv aldrig tidigare haft så många kunskapsföretag, och att de blir fler och fler.

– Dina konkurrenter vill ta dina kunder, och du står bättre rustad om du kan rekrytera talang till alla bolagets avdelningar: försäljning, HR, marknadsföring, produktutveckling och så vidare. Men kom även ihåg din utmaning att göra vad du kan för att också behålla talangerna. Det kräver sin research beroende på vilket årtionde är födda.

PwC:s vice vd i Sverige, Johan Rippe, gav fyra ingredienser till en formel han tyckte hade bäst chanser att skapa företag som växer med lönsamhet. Hans första del handlade om företagets strategival för till exempel kunder, marknader och sökandet efter svaret på frågan varför företaget finns överhuvudtaget på marknaden.

Det andra valet gällde rätt investeringar och helst då i det som man är riktigt bra på och skippa områden där man normal- eller till och med underpresterar. Det framgångsrika företaget bör även fundera på sin kostnadsstruktur.

– Den kvalitet och förmåga som företaget verkligen behöver det bör man satsa på. I det som är icke-kritiskt, här kan man spara desto mer. Men på alla ”måste-kostnader”, till exempel kontorslokaler, bör det vara största möjliga kostnadseffektivitet, sade Johan Rippe.

Erik Ringertz, vd för snabbväxande Netlight, förklarade att bolagets enorma tillväxt inte varit någon tillfällighet.

- Vi skulle alltid bli stora, redan från början, sade Erik Ringertz.

Den stora utmaningen är enligt Erik Ringertz inte att nå tillväxt i sig, utan att lyckas växa och samtidigt behålla samma band internt som när man var ett litet bolag.

- Man måste ha med sig frågan, hur växer vi stort och tajt? Det skapar avsikt och medvetenhet om att man vill växa och göra det på ett bra sätt, förklarade han, och slog därefter hål på myten om att man måste dela upp en organisation i mindre delar när den når en kritisk storlek.

Ringertz tillväxttips:
• Styr bolaget som en rörelse, genom värderingar och kultur.
• Ta till vara på människors inre drivkrafter och rikta dem mot gemensamma mål.
• Var inte rädd för att växa fritt, för att tappa kontrollen.
• Tillväxt står inte i vägen, utan vår inställning till tillväxt.
• Personlig utveckling = affärsutveckling.

Monica Lindstedt. Foto: Pax Engström Nyström

Hemfrids grundare Monica Lindstedt var morgonens sista talare. Hon belyste vikten av att ha en mening med sitt arbete.

- Undvik ett bräckligt hjärta. Utgå från dig själv och dina värderingar, sade hon.

Monica Lindstedt varnade även för ”Mount Everest-effekten” som kan uppstå när man växer snabbt och affärerna går bra.

- På vägen upp är man superförberedd och fokuserad. När man väl står på toppen och har nått sitt stora mål blir man lätt deprimerad och ofokuserad. De farliga olyckorna sker därför ofta på vägen ner, sade Monica Lindstedt och menade att det samma gäller i affärslivet.

Hon poängterade att framgångsrika bolag måste vara beredda på att bli kopierade av andra, och att det att hela tiden gäller att hänga med i utvecklingen.

Nyckeln till att vinna matchen ligger enligt Monica Lindstedt just i förmågan att växa:

- Det som inte växer, det dör.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST