4 av 4
Fotograf: Pax Engström Nyström

Nätverka med Sveriges vassaste ledare

 

DETTA ÄR VECKANS AFFÄRERS VD-NÄTVERK

Veckans Affärers VD-Nätverk är plattformen för dig som aktivt vill utvecklas och arbeta mot dina verksamhetsmål, tillsammans med andra starka profiler inom näringslivet. Nätverkets fundament bygger på kunskap, professionellt stöd, nya affärsmöjligheter och inspirerande föreläsningar på aktuella teman.

Medlemmarna möts i nätverksträffar på regelbunden basis 6 gånger per år, men ser också värdet i att underhålla relationen däremellan. Som medlem i VA VD-Nätverk blir dessutom inbjuden till Veckans Affärers alla stora evenemang, med ytterligare nätverksmöjligheter.

SÅ SER EN NÄTVERKSDAG UT

Dagen inleds med en frukostbuffé i anslutning till den lokal där nätverksträffen äger rum. Därefter följer föreläsningar under det aktuella temat. Våra talare är några av Sveriges absolut främsta experter inom sitt område och har många gånger ett eget känt case att utgå ifrån. Föreläsningarna följs av diskussion i mindre grupper, där huvudfokus kretsar kring hur medlemmarna själva kan utveckla sina affärer med utgångspunkt i det aktuella temat.

DÄRFÖR SKA DU GÅ MED

Vi ger dig:
• Ett exklusivt nätverk med nya affärsmöjligheter
• Professionella mötesforum under avslappnade former
• En unik chans att utveckla din verksamhet tillsammans med några av Sveriges mest inflytelserika företagare och entreprenörer

Veckans Affärers vd-nätverk i Stockholm består av två större grupper med cirka 150 medlemmar i varje grupp.

En grupp i Göteborg startar februari 2019.

NÄTVERKSTRÄFFAR STOCKHOLM
Samtliga träffar sker kl 7.30-12.30. Frukost och lunch serveras alltid på plats.

Hösten 2019
Grupp 1:
10/9 Tema: Så driver hållbar omställning dina affärer i framtiden
15/10 Tema: Hur jobbar man mest effektivt med sin ledningsgrupp? Och hur sätter man ihop den?
19/11 Tema: Hur skapar man företag och medarbetare i absolut världsklass?

Grupp 2:
24/9 Tema: Så driver hållbar omställning dina affärer i framtiden
22/10 Tema: Hur jobbar man mest effektivt med sin ledningsgrupp? Och hur sätter man ihop den?
26/11 Tema: Hur skapar man företag och medarbetare i absolut världsklass?


Våren 2020
Grupp 1:
28/1 Tema: TBA 
10/3 Tema: TBA 
5/5 Tema: TBA

Grupp 2:
11/2 Tema: TBA 
24/3 Tema: TBA 
15/5 Tema: TBA

 

NÄTVERKSTRÄFFAR GÖTEBORG
Samtliga träffar sker kl 7.30-12.30. Frukost och lunch serveras alltid på plats.

Hösten 2019
17/9 Tema: Att skapa en högpresterande organisation.
24/10 Tema: Så blir arbetet med ledning och styrelse mer effektivt.
12/11 Tema: Skapa tillväxt genom innovation.

Våren 2020
21/1 Tema: TBA 
3/3 Tema: TBA 
28/4 Tema: TBA

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST