Finalisterna i SuperStartup

Pitchbolag 1- Againity AB
Againity erbjuder småskaliga system för kostnadseffektiv, klimatneutral och väderoberoende produktion av el från lågvärdig värme. Systemet bygger på ORC (Organic Rankine Cycle) och genererar 20-4000 kW el. Allt som behövs för en installation är en värmekälla och ett behov av el. Värmekällan kan vara bl.a. industriell spillvärme, en flispanna eller Againitys huvudsegment; hushållssopor i u-länder. 
 
Pitchbolag 2 - B!BBInstruments AB
Vår affärsplan är att marknadsföra och sälja vårt CE- märkta och patentskyddade instrument, Endodrill ITM. Instrumentet fungerar, vilket vi visat i vår första studie på 10 patienter. Planen är att börja sälja engångsinstrument i Sverige. Efterfrågan är bekräftad i Sverige och internationellt. Över 70 milj patienter undersöks per år och målet att nå ett samarbete med en global medicinteknisk aktör.
 
Pitchbolag 3 - CELLINK
Vi 3D printar mänskliga organ och vävnader! Vi har utvecklat världens första universella bioink och den mest kostnads effektiva 3D bioskrivaren i världen som gör det möjligt för pharma och kosmetika företag att printa ut olika mänskliga vävnader för att testa sina nya mediciner och kosmetika produkter på. Med hjälp av denna teknologin kan vi äntligen stoppa användandet av djurstudier i forskning.
 
Pitchbolag 4 -Charge Amps AB
Vi är elbilsladdningens i-Phone, ledande inom design, mekatronik och the internet of things. Vi jobbar uppkopplat i en global lösning och gör elbilsladdning smartare, smidigare och snyggare och driver därmed utvecklingen mot en renare och mer hållbar värld. Vi laddar elbilar i 27 länder på 4 kontinenter med ett fokus på laddning där volymen är som störst (95%): hemma och på jobbet. 
 
Pitchbolag 5 -ContentMap
ContentMap har utvecklat och säljer ett program som gör det lättare att hitta, söka och ordna dokument i lokala datorer, servrar samt i moln lösningar. Detta är ett växande problem hos många företag därför att:
1) Mängden lagrade dokument ständigt ökar
2) Mängden platser där dokument lagras på ökar
IDC estimerar att anställda letar efter dokument i genomsnitt 5 timmar i veckan.

 
Pitchbolag 6 - Happy L-Lord AB
Genom att göra det enkelt och roligt för vem som helst att skapa, dela och spela egna och andras spel på www.adventurebox.com så blir vi för datorspel vad Soundcloud är för musik och vad YouTube är för videos. Allt är gratis men man kan köpa till innehåll och funktioner som gör det ännu bättre och roligare.
 
Pitchbolag 7 - Neue labs AB
Vi gör det lättare , snabbare och mer kostnadseffektivt att tillverka uppkopplade kläder och wearables. Automat används i 3 steg. 
1. Utveckling - Skapa produkten snabbt och visualisera resultatet.
2. Lansering - Använd samma hårdvara i slutprodukten och kapa kostnader i utveckling.
3. Engagera - Ge andra möjlighet att utveckla funktioner på din lanserade produkt.
Automat - realiserar dina idéer!

 
Pitchbolag 8 - Quirkbot AB
Med storytelling konstruera kreativa projekt där man med förening av lärande och lek kan ge liv till eget skapande och samtidigt introduceras till kod och programmering. Tack vare detta få större kunskap och förståelse för vår digitala omvärld och kunna bidra till den.
 
Pitchbolag 9 -Swedish box of Energy AB
Utveckling och tillverkning av smarta energilagersystem som skapar en hållbar och lönsam framtid. Vi tar fram nya kreativa lösningar för ett optimalt nyttjande av förnyelsebar energi och sänkta kostnaderna för kunden. Detta tillsammans med kvalité och enkelhet för kunden ger oss en stark position på marknaden och gentemot våra konkurrenter.   

 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.