Knäck stressen på jobbet
innan den knäcker dig

Stress är idag den vanligaste formen av psykisk ohälsa. Stressen får näring av för tung arbetsbörda och svag arbetsledning. I det nya digitala livet är gränserna suddigare var arbetsuppgifterna ska utföras. Du förväntas vara tillgänglig och var nära till leverans. Hur fungerar det på ditt jobb? Vem kan hjälpa dig att göra något åt stressnivån när den riskerar att knäcka dig? Vilka faktorer bidrar till att fler kan vara friska - både i arbetslivet och privat.

08.00-08.30 Registrering och frukost.

08.30-08.35 Välkommen!

Moderator Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer hälsar välkommen tillsammans med Marina Åman, andre vice ordförande, Unionen.

08.35-08.55 Organisatorisk rättvisa är nyckel till friska arbetsplatser

Arbetsmiljö är lika med verksamhetsutveckling. Kraven på varje medarbetare måste ställas i relation till verktygen att klara jobbet, instruktionerna för projekt och deadlines, hur cheferna lyssnar och graden av delaktighet i beslut.

Slutsatserna från professor Magnus Svartengrens forskning visar att man systematiskt kan syna en arbetsplats för att hitta ”mismatch” där chefernas krav och medarbetarnas förutsättningar inte gifter sig. Det kan röra sig om allt från ergonomi och tekniska hjälpmedel till olika orsaker till stress och hur man upplever sig bli bemött av sina chefer. Fokus i arbetet för en bättre arbetsmiljö måste flyttas från individ till organisation.

Magnus Svartengren, överläkare på Arbetsmiljöverket och professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

08.55-09.25 Paneldiskussion

Magnus Svartengren, Uppsala universitet, Sofie Tham, Movestic Liv & Pension, Andjela Kusmuk, Netlight och Marina Åman,Unionen.

09.25-09.30 Sammanfattning och avslutning.

Arrangörer:

24 apr

Helio GT 30, Grev Turegatan 30 08:00-09:30


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.