Etisk kompass för AI – hur ser den ut? (Frukosten fullsatt!)

EVENTET ÄR FULLSATT OCH ANMÄLAN ÄR STÄNGD! 

Sverige är i hög grad del av den globala digitaliseringstrenden i en jämförelse med de flesta industrinationerna i världen. Digitaliseringen är också en hörnsten för att utveckla kompetens inom AI och för att få ut hela värdet. Att se nyttan med AI och parallellt hantera risker, lyfta upp etiska aspekter kring att använda och hantera data är dock centralt. Här finns tydliga utmaningar i fråga om personlig integritet, etik och tillit. Vi kommer att kunna förvänta oss nya beslutsstöd inom en rad områden med hjälp av artificiell intelligens, men rimligen måste det mänskliga behovet av gott omdöme värdesättas för att vi inte ska hamna snett i utvecklingen.

Frukostseminarium med Veckans Affärer i samarbete med SIS
Datum: Fredagen den 7 september 2018
Tid: Kl 08.00-09.30 (programmet startar kl 08.30)
Plats: Helio GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt

Frågor som frukosten berör:

  • Vad påverkar AI att fungera ansvarsfullt i samverkan med sina användare?
  • Hur kan vi få AI att leva värderingar som är önskvärda?
  • Hur använder vi tekniker som tjänar människan bäst och som anpassats kring etiska frågor som uppstår när maskiner blir allt smartare?
  • Vilka standarder kan hjälpa Sverige att förverkliga nyttan av mer AI i samhället utan att tumma på robusta system med fokus på personlig integritet och tillit?
  • Vilka framtidsbilder har vi för gränssnittet människa och maskin utifrån dagens kunskap om AI?
  • Vad betyder regler och lagstiftningför förverkligandet av robust AI.
  • Hur ser Sveriges regering på dagens snabba utveckling av AI?
  • Vilka är de hetaste trenderna inom forskning och utveckling av AI i näringslivet och i samhället i stort?

Du möter:

Åsa Zetterberg, nationell digitaliseringschef näringsdepartementet

Max Gordon, ortopedspecialist Danderyds sjukhus och forskare på KI

Rebecka Cedering Ångström, director och forskare vid Ericsson Research och en av grundarna/initiativtagarna till AddAI

Thomas Idermark, vd, SIS, Swedish Standards Institute

Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer

  

07 sep

Helio GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm 08:00-09:30


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST