Fabian Bengtsson, ägare av SIBA och NetOnNet.

Så lyckas du med strategisk förändring!

Verkar du på en marknad i förändring? Är det viktigt för dig att öka tydligheten i dina strategier, skapa engagemang och handlingskraft hos dina medarbetare? Då är det här dagen för dig.

Det är först när medarbetarna ändrar sina beteenden som den verkliga förändringen sker. Det är sällan brist på idéer eller strategier, men de flesta organisationer sliter med att få den planerade förändringen att hända. Denna dag syftar till att ge dig konkreta verktyg, idéer och kunskaper för hur du snabbt får till förändring i din egen organisation. Du får lyssna både på experter inom området, den svenska författaren till världens mest sålda bok i ämnet och företag från olika branscher som har det gemensamt att de har lyckats på riktigt med sin strategiska förändring.

Program

09.00-09.30 Kaffe och registrering

09.30-9.50 Hur går man från strategi och vision till förändrade beteenden?
De första stegen från ord till handling i förändringsarbetet. Vilka är de fyra principer som styr om du kommer att lyckas med förändring eller inte? Och vilka olika typer av strategier finns och vad ställer de för olika krav på förändringsarbetet?
Henry Rawet, VD och nordenchef för FranklinCovey, världens största privata företag inom ledarskap. Läs mer om våra talare här.

09.50-10.20  Resan från röda siffror till vinst med en helt ny affärsmodell
SIBA är ett företag som funnits länge och som verkat i en bransch där konkurrensen bara ökat och ökat. För några år sedan tog företagsledningen ett bestämt grepp över verksamheten och fokuserade på att hjälpa medarbetarna skapa rätt beteenden för att nå sina mål och skapa förändring. Hör Fabian Bengtsson själv beskriva vad de gjorde och vilka de viktigaste erfarenheterna är.
Fabian Bengtsson, ägare av SIBA och NetOnNet. Läs mer om våra talare här.

10.20-10.45 Kaffe

10.45-11.15 Så skapar du riktigt fokus, engagemang och handlingskraft i din organisation
Att få till förändringen är en fråga om fokus och tydlighet. Vad ska ändras, hur och när? Men själva framgången ligger inte bara i att rita kartan – utan det handlar om att skapa verkligt engagemang. Mark Reznik beskriver vad det som krävs för att medarbetare ska vilja förändras, för att de ska göra förändringsarbetet till sitt eget och för att de själva ska ta nya initiativ för att driva förändringen.
Mark Reznik är ansvarig för strategiexekvering på FranklinCovey i Sverige och svensk medförfattare till boken "De 4 Disciplinerna för exekvering". Läs mer om våra talare här.

11.15-12.00 Workshop: Ditt business-case för förändring – formulera dina mål
Vilka vinster kan du skapa när du lyckas få med dig medarbetarna i ditt strategiska förändringsarbete? Vilka beteenden behöver stärkas, ändras eller tas bort helt?  Vilka nya vanor vill du skapa och hur kan du formulera mål som faktiskt fungerar och skapar fokus?

Du får tid att själv arbeta med de här frågorna med hjälp av de verktyg du fått presenterade och du får stöd både av andra med liknande utmaningar och av experter i förändringsarbete. Efter denna workshop ska du kunna definiera ett fåtal mätbara mål som är beroende av dina medarbetare och deras beteenden och som hjälper dig att nå dina önskade resultat.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Hur skiljer sig utmaningarna för svenska företag jämfört med internationella?
I Sverige har vi en speciell ledarstil och ett speciellt sätt att sätta mål. Mycket skiljer sig från utlandet, men mycket är också likt. Här får vi en överblick över vad vi kan lära oss när vi jämför svenska företags utmaningar med vad som står på förändringsagendorna runt om i världen just nu.
Henrik Steinbrecher är tidigare global chef för PwC:s affärsomårde för middle market. Läs mer om våra talare här.

13.30-14.30 Så lyckades vi göra skillnad i förändringsarbetet och skapa resultat i toppklass.
Framgångsberättelser från tre helt olika branscher med en sak gemensamt, engagemanget hos medarbetarna.

Så förbättrade småländska McDonalds sitt resultat trots flera motgångar
Berättelsen om hur McDonalds i Småland klarade att förbättra resultatet trots dubbelstöt med höjda arbetsgivaravgifter. Ivan Ström är starkt engagerad i frågor som ungdomsarbetslöshet och integration. I sin verksamhet arbetar han fokuserat för att skapa engagemang hos sina medarbetare att driva förändringar och har lyckats  skapa bra resultat, trots att förutsättningarna ändras. Han har arbetat över 20 år inom McDonalds och varit Franchisetagare de senaste 14 åren.
Ivan Ström, VD och Franchisetagare McDonalds Småland. Läs mer om våra talare här.

Hur kan man möta sjukvårdens ökade behov på en marknad i ständig förändring?
Sanna Rydberg har i många år arbetat medvetet med strukturerade processer för exekvering på en marknad som ständigt förändras. Behoven av sjukvård ökar i hela norra Europa, samtidigt som verksamheten är under ständig kostnads- och effektiviseringspress. Det ställer stora krav på leverantörernas förmåga att hitta nya vägar att arbete och på medarbetarnas kreativitet, engagemang och energi.
Sanna Rydberg, chef för AGA Linde Healthcare Region Europe North. Läs mer om våra talare här. 

Från förlust till vinst i den svenska fjällvärlden med ledarskap i toppklass
Pernilla Gravenfors är hotelldirektören som vände Copperhill i Åre från förlust till vinst. Under hennes ledning fick hotellet, som enda svenska fjällhotell, Tripadvisors Traveller’s Choice award 2015.

Nu har hon tagit över som  hotelldirektör på det dubbelt så stora hotellet Holiday Club i Åre. Hon har mångårig erfarenhet av ledarskap i servicesektorn och kan berätta om hur man som ledare kan skapa rätt kundupplevelse på ett uthålligt sätt.
Pernilla Gravenfors, VD för Holiday Club hotell i Åre. Läs mer om våra talare här.

14.40-15.00   Kaffe 

15.00-16.00 Workshop: Din handlingsplan för förändring – få det att hända på riktigt
Deltagarna delas in i grupper och varje grupp får en expert som stöd som guidar dig igenom dina egna exekveringsutmaningar. Arbetet bygger på ett förberett material, där du får hjälp att identifiera hur du ska få den önskade beteendeförändringen att faktiskt hända på ett hållbart sätt.
Workshopen avslutas med en gemensam sammanfattning av arbetet.

16.00-16.15 Sammanfattning av dagen – hur tar du detta vidare i din egen organisation?
Vi avslutar dagen med en uppsättning handfasta tips och råd på hur du går från mötet och startar förändringsarbetet i din organisation.
Mark Reznik, Franklin Covey. Läs mer om våra talare här.

Seminariet arrangeras av Veckans Affärer i samarbete med Franklin Covey.

I samarbete med:

08 nov

Meeting Room

Alströmergatan 20, Stockholm 09:00-16:15


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.