Vinn offentliga upphandlingar

Strategi, praktikfall och kunskap

Venue 81, Drottninggatan 81, Stockholm
18 September, 08:30-12:30

Stärk företagets omsättning och tillväxt genom att lära dig sälja vad du kan och har till den offentliga sektorn. Veckans Affärers konferens vill lära dig och ditt företag att bli en attraktiv leverantör till en jättemarknad som finns runt knuten och är värd hundratals miljarder.

Med hjälp av flera experter under en späckad halvdag får du förståelse för nya affärsmöjligheter, råd och tips hur du sätter din strategi för en tjockare orderbok och ökad tillväxt i företaget. Möt experterna, juristerna och företagen som kan ge dig erfarenheterna du behöver för att bli förstahandsvalet som leverantör!

Dagens program

08.30 – 09.00 Frukost och registrering.

09.00 – 09.05 Välkommen! Moderator Åsa Uhlin, chefredaktör på Veckans Affärer inleder.

09.05 – 09.25 EU, Sverige och offentlig upphandling – en förståelse för hur det hänger i hop
Varor och tjänster för över 600 miljarder kronor cirkulerar inom den offentliga sektorn i Sverige varje år. Och själva ramverket för offentlig upphandling styrs av detaljerade regler som i sin tur bygger på EU-direktiv. Men hur hänger det ihop med aktörerna på marknaden?

Andrea Sundstrand, docent och universitetslektor i offentlig rätt med särskild inriktning på offentlig upphandling, Stockholms universitet

09.25 – 10.05 Offentlig upphandling steg för steg på 40 minuter
Vägen fram till ett kontrakt eller avtal är annorlunda i den offentliga sektorn. Om du vill vinna en upphandling, behöver du lära dig de olika stegen i processen fram till ett kontrakt.

Magnus Josephson, upphandlingsjurist, företagsutbildare Magnus Josephson AB.

10.05–10.25 Modet att ta sig ut på marknaden – så gjorde vi.
Det är underlättar förstås att vara ett stort och känt varumärke för att lyckas med sin tillväxtplaner och bättra på sina marknadsandelar. Men vägen ut på den offentliga marknaden kan vara både svårforcerad och krokig, trots en framträdande position inom detaljhandeln. Staffan Jernberg och Kristin Handell har 25 års erfarenhet av LOU i rollen som bid managers. Vilka typer av krav kan vara hinder kontra möjligheter för att stärka chanserna att ta hem en offentlig upphandling?

Staffan Jernberg och Kristin Handell, storkunds-, och anbudsansvarig Företag, Elgiganten

10.25–10.45 Kaffepaus

10.45–11.10 Se upp för karteller!
Upphandlingsreglerna är likartade i hela EU. De syftar bland annat till att dra nytta av konkurrensen på marknaden och ska leda till en noggrann och effektiv användning av skattepengar. Vid större upphandlingar är det möjligt för mindre leverantörer att samarbeta med andra. Konkurrensverket har rollen att vaka över upphandlingslagstiftningen. Bland annat kan de då behöva ta ställning till var gränsen går mellan fruktbar samverkan och olaglig kartell. När och hur får företag samarbeta inför en offentlig upphandling?

Mattias Berger och Christine Malmberg, jurister på Konkurrensverket

11.10-11.35 Undvik att bli en mutkolv – här är checklistan!
Offentlig upphandling är dels ett riskområde för korruption, dels ett verktyg för att undvika detsamma. Och få saker är perfekt. Både inköpare och leverantör kan hamna i galen tunna. Dagens upphandlingslagstiftning är direkt kopplat till vad som kallas likabehandlingsprincipen, men ändå förekommer korruption och jäv. Institutet mot Mutor, IMM, har varit med att ta fram ett nytt stöd för hur man upptäcker och förebygger korruption vid offentlig upphandling.

Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet mot Mutor

11.35-12.00 Innovationsupphandling i praktiken
När den offentliga sektorn handlar varor och tjänster används våra skattepengar. Men innovationsupphandling är ingen särskild metod av upphandling utan ett strategiskt verktyg för att driva på utvecklingen av nya lösningar för att stödja och utveckla den offentliga verksamheten.
Med andra ord, upphandlingen är tänkt att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på lösningar kopplat till verksamhetens behov. Verksamheter i den offentliga sektorn kan då stärka sina chanser till en högre måluppfyllelse och bidra till att lösa samhällsutmaningar.

Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

12.00-12.25 Tänk på detaljerna!

Stockholms Stad är en av Sveriges största inköpare i den offentliga sektorn. Hur tänker kommunen kring de anbud som landar på bordet? Vad har leverantörerna förstått och vad borde de förstå för att faktiskt bli förstahandsvalet? Lyssna på "den andra sidan".

Liselothe Engelgren, verksamhetschef, Upphandling och Inköp, Stockholms Stad
Stefan Tengbom, enhetschef Upphandling och Inköp, Stockholms Stad

12.25 – 12.30 Avslutning

12.30 Lunch

Programmet uppdateras löpade. Reservation för eventuella programändringar

 

Kontakt & information:

Jonathan Johansson
jonathan.johansson@va.se
073 - 558 65 55

Arrangör:

18 sep

Venue 81, Drottninggatan 81, Stockholm 08:30-12:30


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST