Lifesciencedagen

Veckans Affärer har tillsammans med Dagens Medicin skapat en ny mötesplats för en av Sveriges viktigaste framtidsbranscher – lifescience. 

Välkommen till Lifesciencedagen 2015. Möt föregångarna, experterna och beslutsfattarna med inblick i världens just nu mest innovativa framtidsbransch. Vilken position kommer svenskt näringsliv och svensk sjukvård att ta?

PROGRAM

12.30 Registrering med kaffe.

13.00 Välkommen till Lifesciencedagen 2015.
Dagens moderatorer Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, och Ulf Skarin, chefredaktör Veckans Affärer, hälsar välkommen.

13.05 I huvudet på regeringens nationella samordnare för lifescience.
Den 1 april utsågs Anders Lönnberg (S) till regeringens samordnare för att stödja regeringens arbete med att stärka life science-sektorn. Här ger han sin syn på sitt nya uppdrag.
Anders Lönnbergnationell samordnare för lifescience, utbildningsdepartementet.

13.20 Vem ska leda den digitala revolutionen inom hälsa och life science?
Digital hälsa är mycket mer än de 43 000 hälsoappar som i dag går att ladda ner från Itunes. De riktigt stora framstegen kommer när patientjournaler, medicinska databaser och biobanker kan kopplas ihop med trådlösa sensorer och processorer inne i människan och i apparater i vår vardagliga miljö. Vilken position vill svenskt näringsliv och svensk sjukvård ta i denna innovativa framtidsbransch? Vad krävs för att digital hälsa ska kunna användas brett och systematiskt av vården och av patienterna? Vilka aktörer har kraft att driva utvecklingen? Är de som arbetar i hälso- och sjukvården redo? Vad är viktigt för patienterna? 
Darja Isaksson, grundare och strateg, Ziggy Creative, Johanna Adami, direktör, avdelningen för Hälsa, Vinnova, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

14.00 Föregångarna och framtidslöftena inom digital hälsa.
Vi presenterar tre spännande svenska startups inom digital hälsa: Dianovator, som utvecklar beslutsstöd för patienter med diabetes, Mimerse, som skapar virtuella världar för personer med fobier och Bonzon, som gjort succé i Kina med sin gravidapp.

14.40 Breakouts.

15.10 Kaffe med tillbehör.

15.40 Drivkrafter för innovation och entreprenörskap – därför lyckas Google,  Facebook och Twitter.
Silicon Valley är en av världens mest innovativa regioner. Flera av världens största bolag inom digital utveckling, Google, Facebook och Twitter, kommer därifrån. Vad är det som gör dessa företag så innovativa? Kan vi lära oss av dem? Finns det något som Sverige gör bättre och som kan bli en konkurrensfaktor för Sverige och svensk lifescienceindustri?
Annika Steiber, teknologie dr i management och organisation, författare till boken "The Google Model – management for continuous innovation in a rapidly changing world" samt snart till boken "The Silicon Valley Model – Management for Entrepreneurship".

16.10 Affärsmodellerna – vem ska betala, vem ska investera?
Hur ska sjukvården kunna ta del av den digitala revolution som nu pågår med dagens traditionella ersättnings- och upphandlingssystem? Vad krävs för att svenska företag ska kunna tävla mot jättar som Google och Apple som just nu investerar miljarder i hälsa och lifescience. Vilka strategiska investeringar sker på området på nationell och regional nivå? Hur ska vi stimulera och stötta kontinuerlig innovation hos svenska företag? Och finns det riskkapital som möjliggör för svenska företag att bli nya Spotify och Skype på området digital hälsa?
Matti Ahlqvist, ansvarig för Intelligent Pharma, AstraZeneca, Anders Blanck, vd LIF, Bertil Guve, chef för Center for Technology in Medicine and Health, KTH och Karolinska institutet, Annika Steiber teknologie dr i management och organisation.

16.40 Den digitala patienten – nytta och risker med big data och sakernas internet. 
När elektroniska patientjournaler, webbaserade kvalitetsregister, biobanker och andra hälsodataregister kopplas samman i informationsnätverk öppnas himlaporten för medicinsk forskning och utveckling. Hur tar vi tillvara möjligheterna och hur förhåller vi oss till riskerna? Vem äger informationen om patientens kropp?
Jonas Oldgren, professor, chef för Uppsala Clinical Research, Petra Sundström, expert på området människa-datorinteraktion, Connectivity Hub, Husqvarna, Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, Per Johansson, humanekolog, idéhistoriker, Infotology, Björn Arvidsson, ansvarig för klinisk informatik, SweLife, Nina Sellberg, professor i e-hälsa, Karolinska institutet, forskningsansvarig vid Vårdguiden/1177.


17.15 Lifesciencedagen avslutas med mingel.

 

 

Partner        
   
20 maj

VA Innovation

Hilton Slussen, Stockholm 12.30-17.15


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST