Innovation & Finans – tekniken och kundkraven som stöper om finanssystemets affärsmodeller

Digitaliseringen är på väg att stöpa om världens finansiella system.  Affärsmodellerna är i förändring – ska branschen skydda existerande strukturer eller ta vara på  digitaliseringens möjligheter? Vad väntar om hörnet i den nya fintechvärlden?

Välkommen till vår konferens om kunder och affärer i framtidens finansvärld. Dagens talare från nya och etablerade aktörer i finansbranschen,myndigheter och forskningsinstitutioner, ger en vägledning till teknikens möjligheter och regelverkets begränsningar. Vi blickar in i huvudet på framtidens kunder och diskuterar hur vi kan säkra framtidens affärer.

PROGRAM

DEL 1: EN NY VÄRLD

Med reservation för ändringar i programmet.

20 apr

Scandic Continental

Vasagatan 22 09.00 - 14.30


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant