Hälsa på export - är svensk vård redo för världen?

Den globala marknaden för vårdexport omsätter 650 miljarder kronor och växer med 20-30 procent per år. Många länder står inför utmaningar som en åldrande befolkning, ökad förekomst av livsstilsrelaterade sjukdomar och globala hälsohot som smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. 

Välkommen till ett seminarium om en bransch med potential att bli en ny framgångsrik och konkurrenskraftig exportmarknad för Sverige. Svensk sjukvård presterar bland de bästa medicinska resultaten i världen till en låg kostnad. Vågar och vill politiken satsa?

PROGRAM

12.30 Registrering med kaffe.

13.15 Välkommen.
Moderator inleder dagen.

13.20 Är svensk sjukvård redo för världsmarknaden?
USA och Tyskland är exempel på länder som med framgång byggt upp en marknad för sjukvårdsexport. Ett känt exempel är det världsberömda Cleveland Clinic som har byggt upp en kopia av sig själv i Förenade Arabemiraten. Skulle svensk sjukvård kunna göra något liknande? Vilka är den svenska sjukvårdens konkurrensfördelar i ett internationellt perspektiv? Vad har vi att erbjuda? Vilka är hindren?
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier.

14.00 En global hälsomarknad – en ny spelplan för svensk sjukvård.
Export av hälsa är en ny, global marknad som påverkar de nationella sjukvårdssystemen. Spelplanen förändras snabbt för vårdgivarna när antalet patienter som söker sig utomlands ökar i världen och i Sverige. Är det inom detta område som Sverige ska satsa? Vid Södertörns högskola pågår ett forskningsprojekt om internationell medicinturism och Sveriges möjligheter och utmaningar på området. Även språkets betydelse för tillit i vårdprocessen ingår som en del i projektet.
Erik Borg, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola, Frank-Michael Kirsch, professor i tyska, stiftelsen Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola.

14.30 Kaffe med tillbehör.

15.00 Svensk hälsa på export i dag och i morgon – konsten att sälja kunskap.
Framtidens exportföretag säljer inte produkter, de säljer kunskap och tjänster. Vårdexport kan vara mycket mer än att behandla utländska patienter på svenska kliniker. Inom vilka spjutspetsområden kan svensk sjukvård hävda sig på världsmarknaden? I Sverige har både offentliga och privata vårdaktörer under många år arbetat för att etablera en verksamhet med vårdexport inom och utanför landets gränser. Ett exempel är endokrinologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus som via Skåne Care har medverkat i projekteringen och uppbyggnaden av ett diabetessjukhus i Förenade Arabemiraten. I samarbetet ingår även utbildning och system för uppföljning och forskning. Bland de privata vårdaktörerna har Mandometerklinikerna etablerat ett framgångsrikt koncept för ätstörningar i USA och Australien. Här berättar klinikledningarna om sina erfarenheter så här långt och hur de ser på framtiden.
Sven Karlsson, verksamhetschef, verksamhetsområdet endokrinologi, Skånes universitetssjukhus, Karolina Sidwall, vd Uppsala care, Cecilia Bergh, vd Mandometerklinikerna, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

16.00 Vad kan vi lära från våra europeiska grannar?
England och Österrike är exempel på länder som har lyckats bygga upp en framgångsrik exportnäring inom vårdexport. Hur har de arbetat, och vad har varit viktiga förutsättningar för att nå dit? Hur har styrningen sett ut från politisk nivå?

16.30 Vad krävs för att poltitiken ska våga och vilja satsa?
Ett sjukvårdssystem med långa väntetider, som det svenska, är sårbart när marknaden genomgår genomgripande förändringar. Är internationaliseringen av sjukvården ett hot eller en möjlighet? Vad krävs av politiken för att svensk vårdexport ska kunna utveckla sin fulla potential? Vill vi stimulera vårdexporten – och hur i så fall?
Diskussion: Vivianne Macdisi, landstingsråd (S), Landstinget i Uppsala län, Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Jonas Andersson (FP), regionråd, Västra Götalandsregionen.

17.00 Seminariet avslutas med mingel

 

Arrangörer 

 

 

 

 

   
             
             
 

Huvudpartner

           
             

 

           
           
 

Partner

           
           
           
21 maj

Torsgatan 21, Stockholm 13.15-17.00


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST