Hur mycket korruption har du i portföljen?

Korruption och mutskandaler kan snabbt sätta djupa spår i dina investeringar. Veckans Affärer bjuder tillsammans med advokatfirman Vinge in till ett frukostseminarium på temat "Antikorruption i högriskländer", riktat till riskkapitalbolag och andra investerare och kapitalägare som inser vikten av att arbeta aktivt med antikorruption och som vill uppdatera sig på de senaste trenderna på området. Frukostseminariet leds av Parul Sharma, Vinge.

PROGRAM

8.00 Registrering och Frukost 
 
8.25-8.45 Heta stolen
Tritons ESG-resa
En diskussion med Graeme Ardus, Director ESG, Triton.
 
8.45-9.15 Paneldiskussion
Hur mycket korruption har du i portföljen?
● Har du koll på att dina portföljbolag är medvetna om riskerna med
korruption i sin verksamhet?
● Och att de i så fall har system och processer för god riskhantering,
riskanalys och riskkontroll på plats?
Nina Farrahi, Vinge, Graeme Ardus, Triton, Damian Donovan, Kroll, Karin Reuterskiöld, Danske Bank och Johan Bygge, EQT.
 
9.15-9.30 Sammanfattning och frågor 


PARTNER

25 feb

Vinges kontor

Norrlandsgatan 10, Stockholm 8.00-9.30


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST