Uppdaterad.
I dag fylldes Saab Autmobiles skuldlista hos Kronofogden på med sex nya fordringsägare som har rätt att få sina fordringar utmätta hos Saab.

– Men det rör sig inte om några stora belopp, säger Hans Ryberg, enhetschef på Kronofogdens verkställighetsförvaltning i Uddevalla, till TT.

Sedan tidigare ligger 16 ärenden i så kallad utmätningsfas hos Kronofogden, som nu alltså fyllts på med ytterligare sex stycken.

Vid midnatt natten till torsdagen förföll 4,7 miljoner kronor till betalning, bland annat 4,4 miljoner gällande underleverantören Kongsberg Automotive.

– Jag har precis fått besked att de fortfarande är obetalda hos oss, säger Ryberg.

Totalt handlägger Kronofogden ett 90-tal ärenden med fordringar på totalt 163 miljoner kronor på Saab.

De närmaste två veckorna ska Kronofogden driva in över 40 miljoner kronor, vilket riskerar att påverka löneutbetalningarna om inte Saab får in ny finansiering.

Kronofogden har rätt att mäta ut de bankmedel som man hittar i Saabs kassa. Någon hänsyn behöver inte tas till de anställdas löner, skatter eller underleverantörers krav. Det kan kollidera med kommande utbetalning av augustilönen.

– Det blir en olycklig kollision. Vi måste ta hänsyn till våra fordringsägare, alltså borgenärernas intressen. Och vi arbetar enligt ordningen, först i kön får först betalat. Det är därför de fyra ärenden, bland annat Kongsberg, som förfallit nu, teoretisk nu kan få utmätta bankmedel om det nu finns något på kontona, säger Hans Ryberg, enhetschef på Kronofogdemyndigheten i Uddevalla, till TT.

– Vi får inte, enligt vårt regelverk, ta hänsyn till om medel finns reserverade för löner eller skatter. Men det förstår nog inte personalen.

Ryberg har fått ta emot många telefonsamtal på torsdagsmorgonen från Saabanställda som är oroliga för lönen som kan utebli.

TT: Är det svårt att förklara ert jobb?

– Ja, det är det. Men de är nog mest arga på Victor Muller.

TT: Får även du klä skott som tjänsteman?

– Ja, det blir ju så.

TT: Vad säger de till dig?

– Att de inte klarar livet. De orkar inte med ytterligare ett lån på banken om lönen uteblir.

Samtidigt väcks frågetecken kring ägarbolaget Swedish Autombiles styrelse som beslutat att ge sig själv mycket rejäla lönelyft.

Höjningen försvaras dock av Saabs informationschef Eric Geers.

– Ersättningarna höjdes för att vara i linje med det mycket större ansvar styrelseledamöterna fick i och med att Saab köptes och för att stämma överens med nivåerna som nya ledamöter fått. Styrelsen gör ett enormt jobb för att säkerställa Saabs framtid, säger han.

Det beslutades också att de höjda arvodena skulle betalas ut retroaktivt från när Saab Automobiles köptes den 23 februari 2010. För ordföranden Hans Hugenholtz handlade det om ett lyft från cirka 140 000 kronor 2009 till runt 900 000 kronor.

TT: Vad tycker du om tajmningen med tanke på att Saab i maj hade gått in i en kris med stoppad produktion och obetalda leverantörsskulder?

– Jag förstår att man kan göra en koppling och ha synpunkter på tidpunkten, men frågan hade varit uppe på agendan tidigare. Givetvis blir alla sådana här saker större än om vi byggt bilar och gått med vinst, säger Eric Geers.

Styrelsen utgörs av tre ledamöter: ordförande Hans Hugenholtz samt ledamöterna Maurizio La Noce och Alexander Roepers. Enligt utdrag från holländska handelskammarens register, som TT tagit del av, har det inte skett några avhopp från styrelsen sedan bolagsstämman.

– Det har felaktigt beskrivits som att bara ordföranden är kvar, men det är fel. Alla sitter kvar, säger Eric Geers.

Trollhättan TT

Kommentarer

Ditt inloggningsnamn kommer att visas vid kommentaren. Du är inloggad som Logga ut
Kommentera
0 kommentarer
Visa fler
Logga in eller registera dig
Stäng
Användarnamn eller e-post:
Fyll i användarnamn
Lösenord:
Fyll i lösenord
Användarnamnet eller lösenordet som du angivit är felaktigt
Kom ihåg mig
Logga in
Logga in