Köksöar, teppanyakihällar, mattborstade kylskåp. En köksrenoveringstrend som tagit sig närmast religiösa uttryck kan snabbt klinga av när den bistra verkligheten tränger sig på.

Sedan Morten Falkenberg tillträdde som vd i oktober förra året har kökstillverkaren Nobia klarat sig hyfsat verksamhetsmässigt. Den organiska tillväxten under andra kvartalet uppgick till 1 procent, medan resultatet blev 137 miljoner, en ökning med 21 procent jämfört med förra året. Men precis som den trista kursutvecklingen tydligt signalerat tornar de mörka molnen upp sig.

Storbritannien som står för en tredjedel av försäljningen tappade 8 procent organiskt under andra kvartalet, medan Norden som står för 40 procent ökade 8 procent. Medan utvecklingen i Storbritannien är förståelig i ljuset av den finansoro som drabbat Europa, kan man samtidigt misstänka att försäljningstillväxten i Norden, som till stor del är driven av nybyggnation, kommer att mattas av betydligt framöver.

Kontinentaleuropa, som utgör resterande del av omsättningen, omfattar bland annat Frankrike, en marknad med tvivelaktig spänst och där Nobia har ett omfattande program av butiksrenoveringar just nu.

Det som hotar att slå mot Nobia är naturligtvis den obehagliga mixen av finanskris med tuffare utlåning från bankerna, fallande fastighetspriser och minskad konsumtionsvilja som följd. Och i den mån det kan sägas finnas ett uthålligt underliggande renoveringsbehov, oavsett konjunkturen, så kommer ovanstående faktorer som minst driva på en mixförskjutning mot lägre prissegment och billigare kök.

Hur kraftig effekten blir är naturligtvis svårt att sia om, och efter att aktien tappat över 50 procent i år är en hel del naturligtvis redan inprisat. Men för den som blickar tillbaka till förra finanskrisen 2008 är det tydligt att det finns en hel del nedsida kvar, både för aktien och i resultaten.

Å ena sidan har bolaget ett ambitiöst åtgärdsprogram som kommer innebära 1,0–1,3 miljarder kronors effekt på rörelseresultatet de kommande tre åren, med siktet inställt på 10 procents rörelsemarginal.

Å andra sidan är risken överhängande för en återgång till de djupa, tvåsiffriga tapp i organisk försäljning som vi såg under den förra finanskrisen. Än så länge är båda de här faktorerna bara i startgroparna.

Förra finanskrisen 2008 bottnade Nobiaaktien runt 13 kronor. Så även om aktien tappat över 50 procent hittills i år, till dagens kurs runt 27 kronor, finns alltså gott om utrymme för ytterligare en halvering till den tidigare botten. Dessutom kan man lätt argumentera för att utsikterna för bolagets långsiktiga intjäning är väsentligen sämre i dag än de var 2008.

Då höll folk lite hårdare i plånboken framför allt för att bankernas kreditgivning stannade upp. Den här gången väljer vi i stället att tro att det åtminstone finns lite substans i den nu så populära frasen ”det nya normala”, alltså en ny ekonomisk världsordning där tillväxten i västvärlden kommer att vara lägre och där börsen inte kommer att avkasta 8 procent i snitt per år. Nu ska i stället lånen amorteras, skatter och bankers kapitalkrav höjas samtidigt som luften ska pysa ur en potentiell fastighetsbubbla under mer eller mindre ordnade former. Det kommer att påverka investerings- och renoveringsviljan, och även viljan att lyxa till köken i nybyggnationer.

Å andra sidan är Nobias balansräkning smalare, med en halverad nettoskuld jämfört med 2008. Det dämpar den finansiella risken, men en goodwillpost motsvarande 74 procent av det egna kapitalet blir särskilt betungande i ett läge där den långsiktiga intjäningsförmågan ifrågasätts.

Även om halva analytikerkåren är positiv och den andra halvan neutral, sannolikt till stor del för att kursen dykt, ser VA mest risk för besvikelser framöver och rekommenderar sälj.

Hårdare tider. Att riva ut fullt fungerande kök och sätta in nya lyxvarianter är inte längre självklart. Foto: Mona Sandberg/Scanpix

Följ de aktuella aktierna här

Nobia

Kommentarer

Ditt inloggningsnamn kommer att visas vid kommentaren. Du är inloggad som Logga ut
Kommentera
0 kommentarer
Visa fler
Logga in eller registera dig
Stäng
Användarnamn eller e-post:
Fyll i användarnamn
Lösenord:
Fyll i lösenord
Användarnamnet eller lösenordet som du angivit är felaktigt
Kom ihåg mig
Logga in
Logga in